Výměna oleje u sekačky

Kroky k lepší údržbě motoru

Pro optimální výkon byste měli měnit olej v malém motoru minimálně jednou za sezónu, případně po každých 50 hodinách provozu.

 

Krok 1: Začínáme

ZačínámeSpusťte motor a nechte jej běžet, dokud se nezahřeje. Poté motor zastavte. VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda jste odpojili kabel od zapalovací svíčky a uložte jej dále od zapalovací svíčky, aby se předešlo náhodnému spuštění motoru. Vyčistěte oblast kolem zátky pro plnění a vypouštění oleje, aby do klikové skříně nevnikl prach a nečistoty (viz foto vpravo). Vyjměte měrku, je-li jí motor vybaven.

Krok 2: Vypuštění oleje

Vypuštění olejeNakloňte kryt sekačky tak, aby strana se vzduchovým filtrem nebo zapalovací svíčkou směřovala nahoru a umístěte pod sekačku staré noviny a nádrž na odpadní olej nebo jinou nádobu. Pomocí 3/8" nástrčkového klíče a nástavce (bez nástrčky) otočte okénko olejové zátky ve směru hodinových ručiček (viz foto vpravo) a nechte starý olej vypustit. Pokud slouží zátka zároveň jako uzávěr pro plnění oleje (obvykle má žlutou nebo bílou barvu), obvykle jsou na něm dvě vidlice, které můžete uvolnit ručně nebo si pomoci šroubovákem či imbusem.

Vypouštěcí zátku vraťte na své místo a zašroubujte ji otáčením ve směru hodinových ručiček. Dotáhněte ji pomocí nástrčkového klíče nebo francouzského klíče. Pokud váš motor nemá olejový filtr, tento krok přeskočte.

Krok 3: Motory s olejovými filtry

Motory s olejovými filtry

 

Pokud má váš motor olejový filtr, vyměňujte jej nejméně jednou za sezónu.

Vyšroubujte olejový filtr tak, že jej budete otáčet na těle filtru proti směru hodinových ručiček. Použijte klíč na filtry nebo hasák.

Zkontrolujte, zda povrch těsnění na adaptéru olejového filtru nejeví známky nečistot nebo těsnicího materiálu. V případě potřeby jej vyčistěte.

Lehce naolejujte těsnění filtru čistým motorovým olejem. Nainstalujte nový filtr a ručně jej utáhněte, až se těsnění dotkne adaptéru filtru (viz foto vpravo). Utáhněte filtr o další 1/2 až 3/4 otáčky.

Krok 4: Doplnění nového oleje

Nalijte do motoru správné množství a schválený typ oleje dle pokynů obsažených v návodu k použití motoru. Pokud máte dvě plnicí olejové zátky (obvykle mají žlutou nebo bílou barvu) na každé straně motoru, můžete použít k doplnění správné hladiny oleje kteroukoli z nich. NEDOLÉVEJTE olej do motoru, pokud nemáte k dispozici správné měřicí zařízení, jak je uvedeno v návodu k obsluze motoru.

Doporučené oleje

Pro optimální výkon motoru doporučujeme používat oleje pro malé motory Briggs & Stratton se záručním certifikátem. Briggs & Stratton nabízí syntetický olej 5W-30, který poskytuje nejlepší ochranu motoru při všech teplotách a vylepšené startování s menší spotřebou oleje.

Pro optimální výkon byste měli vyměnit olej v malém motoru po prvních pěti hodinách používání a poté po každých 50 hodinách:

 

nabídka olejů

 Kontrola a výměna oleje

Když nalijete do klikové skříně čerstvý olej, má zlatou nebo jantarovou barvu. Teplo, nečistoty a proudící vzduch v klikové skříni způsobují postupné tmavnutí oleje. Tmavý olej není pouze znečištěný, rovněž ztratil hodně ze své schopnosti pokrývat a chránit součásti motoru.

Výrobci doporučují výměnu oleje v malém motoru po každých 25 hodinách provozu. U nového motoru budete rovněž potřebovat vyměnit olej po prvních pěti hodinách provozu. Nové motory vyžadují tento úkon navíc pro vypláchnutí malých částeček, které se přirozeně akumulují během období záběhu. Hodiny provozu jsou pouze jedním z faktorů pro stanovení, jak často má být olej vyměněn, důležitá je rovněž míra opotřebení. Stejně jako olej ve vozidle, provozovaném v extrémně znečištěném nebo prašném prostředí nebo při vysokých rychlostech, olej v sekačce nebo jiném malém motoru rychleji degraduje při těžkých podmínkách, jako jsou mokrá tráva, velká prašnost, vysoké teploty a nerovný nebo kopcovitý terén.

Vyhněte se přeplnění klikové skříně. Příliš mnoho oleje může způsobit stejný typ poškození motoru jako jeho nedostatek. V oleji se tvoří bubliny, čímž je sníženo celkové mazání. Výsledné tření a styk kovu s kovem může způsobit předčasný defekt dílu. Přebytečný olej by se rovněž mohl spalovat ve válci a vytvářet kouř a karbonové usazeniny.

 

Kontrola oleje

 

Zvykněte si kontrolovat hladinu a vzhled oleje pokaždé, když se budete chystat spustit malý motor. Kontrola oleje, když je motor studený a většina oleje je v klikové skříni, poskytne nejpřesnější informaci. Nebude třeba, abyste pokaždé měnili nebo přidávali olej, zajistíte však lepší chod motoru a vyhnete se budoucím problémům, když budete udržovat klikovou skříň plnou a budete měnit olej podle plánu a pokaždé, když olej ztratí svůj jantarový odstín.

  1. Začněte nalezením uzávěru pro plnění oleje na klikové skříni. Umístění plnicího hrdla se liší v závislosti na druhu a modelu motoru. U novějších modelů hledejte symbol nebo slovo „oil (olej)" nebo „fill (plnění)" vyražené na uzávěru. U malých traktorů možná budete muset zvednout kapotu traktoru, abyste se dostali k nalévacímu hrdlu.
  2. Některé motory jsou vybaveny prodlouženou plnící trubkou nebo standardním plnicím otvorem s olejovou měrkou pro kontrolu hladiny. Jiné vyžadují odstranění uzávěru plnícího hrdla pro kontrolu, zda je olej v úrovni spodní nebo horní rysky.
  3. Aby bylo zamezeno spadnutí nečistot a úlomků do klikové skříně, utřete oblast kolem uzávěru čistou utěrkou, než uzávěr odstraníte. Pokud motor nemá měrku, naberte olej čistým koncem tkaniny pro jeho kontrolu.

Pokud má motor uzávěr s měrkou, vyjměte měrku a utřete ji čistou utěrkou. Aby byl zajištěný přesný odečet, znovu měrku zcela zasuňte. Pak ji opět vyjměte a zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je uzávěr s měrkou zašroubovaného typu, zajistěte přesný odečet úplným zašroubováním, než jej vyjmete podruhé, abyste zkontrolovali hladinu. Olejová značka na měrce musí být mezi ryskami vyznačenými na měrce. Nikdy nesmí být nad ryskou FULL (označuje naplnění) nebo pod ryskou ADD (označuje nutnost přidání oleje).

 

Výměna oleje

 

Jakmile se rozhodnete, že olej potřebuje výměnu, nahlédněte do Uživatelské příručky pro určení typu oleje a ujistěte se, že máte potřebné množství k dispozici. Potom nechte motor několik minut běžet. Vypuštění oleje, když je zahřátý, odnese mnoho plovoucích částeček, které by se jinak usadily v motoru.

  1. Zastavte motor, odpojte kabel zapalovací svíčky a zajistěte jej mimo zapalovací svíčku. Potom vyhledejte zátku pro vypouštění oleje. U sekaček je zátka umístěna většinou pod krytem a může být zakryta vrstvou trávy a úlomků.
  2. Okolí utřete utěrkou, zamezíte tak napadaní úlomků a nečistot do klikové skříně při uvolňování vypouštěcí zátky. Sklopte kryt sekačky, položte pod sekačku noviny a olejovou misku nebo nádobu. Pomocí nástrčkového klíče otočte zátkou proti směru chodu hodinových ručiček a nechte vytéct starý olej. Pokud zátka rovněž slouží jako plnicí, může mít dva výstupky, aby šla povolit rukou. Nebo použijte šroubovák či šestihranný klíč pro vyvození většího kroutící moment. Namontujte vypouštěcí zátku zpět otáčením ve směru chodu hodinových ručiček a utáhněte nástrčným nebo francouzským klíčem.
  3. Je-li motor vybaven filtrem, měňte jej alespoň jednou za sezónu, častěji pak při těžkém provozu (viz Pravidelná údržba). Namontujte filtr zpět otáčením proti směru hodinových ručiček na tělese pomocí klíče na filtry nebo hasáku
  4. Lehce namažte těsnění filtru čistým motorovým olejem. Namontujte nový filtr určený pro váš motor. Zašroubujte filtr rukou, až se těsnění dotkne adaptéru filtru. Potom dotáhněte filtr o další 1/2 až 3/4 otáčky.
  5. Přidejte příslušné množství oleje (viz Uživatelská příručka). Potom nechte motor běžet na volnoběh a zkontrolujte, zda nedochází k úniku.
  6. Po výměně oleje se zbavte použitého oleje a nasáklých utěrek v souladu s předpisy pro ochranu životního prostředí.

 

Vyberte správný olej

 

Olej pro sněhové frézy

Olej SAE 5W30 dodávaný v lahvi o obsahu 32 uncí byl speciálně vyvinut a schválen pro zimní použití ve všech vzduchem chlazených 4taktních motorech.

 

100% syntetický olej

 

Tento celoroční olej s unikátním složením pro použití ve všech motorech, poskytuje dodatečnou ochranu, která je potřebná při práci v nejtěžších provozních podmínkách. Vykazuje výbornou tekutost při chladném počasí, čímž minimalizuje opotřebení motoru a poskytuje snadnější studené startování.


Olej pro trávní sekačky

Olej pro rotační trávní sekačky Briggs & Stratton byl vyvinut, aby splňoval specifické požadavky pro vzduchem chlazené 4taktní motory. Byl testován a schválen techniky a inženýry Briggs & Stratton. Je certifikován pro použití v záruce a doporučen ve všech příručkách a manuálech Briggs & Stratton. Jedná se o vysoce kvalitní detergentní olej s klasifikací SG/CD dle API. Vhodně tříděný pro dnešní motory.

 

 

nabídka olejů


Přihlášení do systému

Poslední nákupy


Novinky emailem

Slevy, akce, novinky? Buďte první kdo o nich ví. Zadejte svůj e-mail a nenechte si je ujít.


Aktuality

Tip na nákupnabídka ventilátorů


ceny od 990,- kč


Poradíme Vám
Tel.:
608878917
ICQ:
196-365-605
zde
skype
naradi.vitek